Det er veldig hyggelig å kunne informere om at vi har nettopp signert en avtale med Eidsiva Nett angående utvikling av en skreddersydd versjon av HSEQ Free.

Appen utvikles til iOS og Android enheter og skal også inneholde våre ekstramoduler HSEQ Messenger og HSEQ Pages.

Eidsiva Netts oppgave er å bygge, drifte, vedlikeholde og fornye et strømnett med en utstrekning på ca. 22000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Området har en samlet befolkning på ca. 250 000 personer og antall kunder er 155 000. Antall ansatte er ca. 500 og de hadde en omsetning på ca. 1,3 milliarder kroner i 2015.

nyeidsivalogo