Forfatter: Mellora AS

Blue Water Shipping inngår avtale

Veldig hyggelig signering i dag idet danske Blue Water Shipping (BWS) inngår avtale om en skreddersydd versjon av HSEQ med tilkobling og bruk av HSEQ Reports. BWS skal også bruke funksjonene for HSEQ Automail og HSEQ Editor. BWS tilbyr forskjellige frakteløsninger på land, jernbane, til sjøs og i luften. Selskapet ble etablert i Esbjerg i

Read More

Baneservice går for app og database!

Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg. Selskapet ble utskilt fra en annen Mellora-kunde, Jernbaneverket, i 2005. Baneservice AS eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For å møte kravene omkring HMS og kvalitet og for å digitalisere dette arbeidet, har selskapet besluttet å ta i bruk

Read More