Support & Downloads

Should you need to get in touch with us or want to download HSEQ+ directly, you will find all the necessary details below.

Mellora AS

5000 Bergen, Norway
+47 412 76 710
post@mellora.no

Mellora

GET AS oppgraderer

Vår meget gode norske kunde GET har i flere år brukt sine tilpassede versjoner av våre HSEQ-produkter.

Nå har de besluttet å oppgradere til HSEQ 2018 for å dra nytte av alle nye funksjoner i systemet.

Get er en ledende fiberbasert bredbånds- og innholdsleverandør med 840 ansatte. I alt 500 000 boliger og bedrifter er for øyeblikket forbundet med Gets fiberbaserte nettverk, og mer enn 1 million privat- og bedriftskunder bruker daglige tjenester.