Vi har nettopp signert en kontrakt med selskapet Vera Tank AS i Sandefjord angående utvikling av en skreddersydd versjon av HSEQ+ og HSEQ Reports.

Vera Tank AS er Norges ledende leverandør av tankløsninger for sikker lagring og transport av olje, drivstoff og kjemikalier. De er leverandør til aktører i bygg- og anlegg, landbruk, havbruk, industri, transport, sjø- og luftfart. Vera Tank har vært med på å utvikle tanker i 50 år og legger stor vekt på nyskapning og tilpasning av produkter til gjeldende regelverk.

Mellora AS takker for at Vera Tank valgte vår løsning framfor andre aktørers og ser fram til et godt samarbeid.