Support og download

Skulle du trenge å komme i kontakt med oss ​​eller ønsker å laste ned HSEQ + direkte, finner du alle nødvendige detaljer nedenfor.

Mellora AS

5000 Bergen, Norway
+47 412 76 710
post@mellora.no

GALLERI

HSEQ Free

Åpningssiden i appen følger våre blåfarger fra logoen og viser ikonene til de 4 standardmodulene i HSEQ Free; hurtigrapporter, inspeksjoner/revisjoner, risikoanalyser og timelister.

SIDEMENYEN

HSEQ Free inneholder 4 standardmoduler og 2 tilleggsmoduler som kan benyttes i bedriftsversjoner av appen. Sidemenyen gir lett tilgang til modulene og følger et tidsmessig oppsett hva layout angår.

HURTIGRAPPORTER

De seks hurtigrapporttypene som ligger i HSEQ Free brukes til rask rapportering av uønskede hendelser eller forbedringsmuligheter. I bedriftsversjoner av appen bestemmer kunden selv hvilke hurtigrapporter som skal være tilgjengelige samtidig som man kan oppdatere feltnavn og pre-definert innhold i skjemaene på egen hånd via vår database. I arkivet som symboliseres med arkivskapet øverst til høyre lagres alle usendte og sendte hurtigrapporter.

INSPEKSJONER OG REVISJONER

I HSEQ Free fins et utvalg av generelle sjekklister som kan velges blant. Sjekkpunktene er pre-definerte. Bedriftsversjoner av appen vil inneholde de sjekklistene man måtte ha behov for og det er kunden selv som oppretter, redigerer og sletter sjekklistemalene som skal være tilgjengelige for brukerne.

SIKKER-JOBB ANALYSE (SJA)

SJA-modulen i HSEQ Free har et enkelt grensesnitt og gjør det enkelt å gjennomføre en SJA i henhold til regler og retningslinjer.

SJA - DELOPGAVER

Hver enkelt deloppgave som trengs for å kunne utføre hovedoppgaven må risikovurderes. Oppsettet i HSEQ Free følger anbefalingene gitt av Arbeidstilsynet og Norsk Olje og Gass.

TIMELISTER

Loggføring av timer er en viktig del av en bedrifts HMS- og kvalitetsarbeid. I HSEQ Free gjøres dette meget enkelt ved å opprette timelister for enten prosjekter eller perioder.

RISIKOMATRISE

I modulen for SJA ligger en 3x3 risikomatrise inne for enkelt å kunne beregne risiko på en deloppgave. Matrisen kan endres i bedriftsversjoner av appen.

Melora AS – All Rights Reserved © 2019
Privacy Policy