Veldig hyggelig signering igjen idet Maritme Protection signerer en avtale om bruk av HSEQ Reports med deres skreddersydde versjon av HSEQ Free. Kunden vil også optimalisere systemet sitt ved å bruke våre tjenester HSEQ Automail, HSEQ Editor og HSEQ Sync for automatisk synkronisering av rapporter som mellomlagres i appen når internettilgang ikke er tilgjengelig.

Maritime Protection er en del av Wilh. Wilhelmsen (WW) (OSE: WWI), en global, maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikk- og maritime servicetjenester gjennom et nettverk som omfatter 13 000–14 000 medarbeidere fordelt på i overkant av 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes, teller gruppens ansatte nærmere 18 800 fordelt på nærmere 450 kontorer i 75 land.

screen-shot-11-29-16-at-01-42-pm