Support og download

Skulle du trenge å komme i kontakt med oss ​​eller ønsker å laste ned HSEQ + direkte, finner du alle nødvendige detaljer nedenfor.

Mellora AS

5000 Bergen, Norway
+47 412 76 710
post@mellora.no

ALDRI MER PAPIR!

Vi velger å si at våre HSEQ-verktøy er sunn fornuft satt i system. Videre er det misbruk av tid fortsatt å bruke papirbaserte HSEQ-systemer. Melloras verktøy er utviklet for den digitale revolusjonen vi ser i dag, og vi startet prosessen allerede i 2012, ergo; We Know How!

HSEQ+

I 2012 utviklet vi det som var verdens første åpne og helt gratis smarttelefonapp for rapportering av avvik, ulykker, nestenulykker og forbedringsforslag relatert til HMS og kvalitet (HMSK). Appen har i ettertid blitt utvidet til å inkludere muligheten til å dokumentere sikker-jobb analyse samt inspeksjoner og revisjoner (sjekklister). En egen modul for timelister ble lagt til som standard i 2014. Ved å bruke gratisappen vår som del av ditt generelle HMS- og kvalitetsarbeid, er det enklere å oppfylle rapporteringskravene i f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001).
Bruk HSEQ+ for å registrere og sende inn HSEQ-rapporter og timelister med noen få tastetrykk. Siden koden i programmet ikke er lenket til noen database, er du ikke avhengig av å ha investert i et spesielt hendelsesbehandlingssystem for å bruke appen. Rapporten går direkte til den valgte mottakerens innboks i e-postssystemet, slik at bruk av papir og andre rapporteringssystemer er overflødige.
En pdf-generator som lager spesialformaterte rapporter kan brukes til å lage organisasjonens komplette rapporterings- og analysesystem. I tillegg fungerer timelisten som dokumentasjon ved fakturering av kunder eller utbetaling av lønn til ansatte. Tilpassede versjoner av appen kan kobles til databasen vår, HSEQ Reports (https://hseqreports.com).
Ingen registrering eller brukerkonto er påkrevd. Last ned og begynn å bruke den – enkelt og greit!
Det som legges til i HSEQ Reports kan enkelt analyseres i systemet uten at det drukner i alternativer og funksjoner. Et utvalg av grunnleggende graftyper er tilgjengelige for å konvertere all inndata til verdifull utdata. Se på grafene som viser antall rapporter, få en prosentoversikt, sjekk utviklingen over tid (trend) og få en oversikt over alle kostnader tilknyttet de innsendte rapportene.
Det er alt. Det er ingen grunn til å komplisere sunn fornuft ... Men, hvis du virkelig, virkelig trenger å foreta mer analyse og lage grafer, kan du enkelt eksportere rapportene til Excel og jobbe videre med tallene der.

HSEQ REPORTS

Du trenger ikke å installere noen programvare, foreta regelmessige oppdateringer eller bekymre deg for investeringer i maskinvare. Bruk nettleseren din til å betjene HSEQ Reports uansett hvor du er. Målet vårt er at kundene ikke skal trenge noen spesiell opplæring for å bruke systemet. Logg inn, bruk og logg ut. Gjør det enkelt!
Via den integrerte tjenesten HSEQ Editor, kan du redigere verdier i nedtrekksmenyer og legge til sjekklistemaler med tilhørende beskrivelser (prosedyrer/prosesser) etter behov. Velg om sjekklistene kun skal være synlige i databasen eller både i appen og databasen, og opprett en logisk kategoristruktur som passer for bedriften din.

HSEQ REPORTS

Du trenger ikke å installere noen programvare, foreta regelmessige oppdateringer eller bekymre deg for investeringer i maskinvare. Bruk nettleseren din til å betjene HSEQ Reports uansett hvor du er. Målet vårt er at kundene ikke skal trenge noen spesiell opplæring for å bruke systemet. Logg inn, bruk og logg ut. Gjør det enkelt!
Via den integrerte tjenesten HSEQ Editor, kan du redigere verdier i nedtrekksmenyer og legge til sjekklistemaler med tilhørende beskrivelser (prosedyrer/prosesser) etter behov. Velg om sjekklistene kun skal være synlige i databasen eller både i appen og databasen, og opprett en logisk kategoristruktur som passer for bedriften din.
Det som legges til i HSEQ Reports kan enkelt analyseres i systemet uten at det drukner i alternativer og funksjoner. Et utvalg av grunnleggende graftyper er tilgjengelige for å konvertere all inndata til verdifull utdata. Se på grafene som viser antall rapporter, få en prosentoversikt, sjekk utviklingen over tid (trend) og få en oversikt over alle kostnader tilknyttet de innsendte rapportene.
Det er alt. Det er ingen grunn til å komplisere sunn fornuft ... Men, hvis du virkelig, virkelig trenger å foreta mer analyse og lage grafer, kan du enkelt eksportere rapportene til Excel og jobbe videre med tallene der.

TILGJENGELIGE MODULER

Vi tilbyr et bredt spekter av moduler for å kunne håndtere HMSK på en bedre måte. Nedenfor finner du beskrivelser av hva vi kan tilby. I tillegg til disse modulene, spesialiserer vi oss i utvikling av tilpassede moduler og løsninger (les om dette lenger ned). Modulene merket med * er del av HSEQ+, og en del av det vi kaller et standardsystem. Resten er valgfrie moduler som kan legges til enkeltvis, i henhold til dine behov.

Hurtigrapporter

Rapporter om avvik eller nestenulykker er enkle å fylle ut og sende. Blant tilgjengelige alternativer i denne modulen er forhåndsdefinerte felter, fritekst, GPS-funksjon, bildefunksjon og signaturfunksjon.

Inspeksjoner og revisjoner

På et øyeblikk kan du omgjøre papirbaserte sjekklister til en digital versjon for praktisk og moderne dokumentasjon av både HMS og kvalitet. Brukerne får alltid tilgang til tilgjengelige maler, og alle nødvendige detaljer/prosedyrer som tilhører sjekklistene kan vises både på toppnivå (sjekklister) og detaljnivå (sjekkpunkt).

Risikoevaluering

En av de viktigste temaene innen HSEQ er å redusere risikoen til et minimumsnivå. Med modulen for dette kan du utføre sikker-jobb analyse og kvalitetsrisikoanalyse med noen få tastetrykk, kun ved å bruke sunn fornuft. Dokumenter hvem som deltar i risikoevalueringen og hva hovedoppgaven er, og utfør deretter en trinn-for-trinn risikoevaluering på alle nødvendige deloppgaver. Inkludert i modulen er en risikomatrise for ikke-utfordrende elementer.

Styrende dokumentasjon

Ved å bruke en nettjeneste som for eksempel Google Disk eller Dropbox til å lagre ulike HSEQ-dokumenter, kan vi enkelt gi brukere tilgang til alt fra prosedyrer til håndbøker. Alt vi gjør er å linke dette inn både i appen og saksbehandlingsverktøyet, og brukerne trenger ikke å tenke på papirer lenger.

Timelister

Med timelistemodulen er det enklere enn noensinne å holde oversikt over tiden. Angi informasjon om tidsintervallet i timelisten, og legg til oppføringer for alle arbeidsoppgaver etter hvert. Definer type arbeid og hvorvidt det skal faktureres, og du har et dokument som gir deg alle detaljene du trenger både for lønnsutbetalinger og kundearbeid.

HSEQ Pages

Dette er en alternativ, integrert modul for styrende dokumenter. I stedet for å bruke et skybasert lagringssystem, kan du bygge hele dokumentsenteret ditt direkte i HSEQ Reports.

HSEQ Info

Av og til er det viktig å distribuere informasjon på en rask måte. HSEQ Info-modulen gir deg muligheten til å opprette og sende informasjon til brukerne, direkte i appen. En push-melding utløses når en ny HSEQ Info-melding er sendt, og brukerne får tilgang til meldingene som er mottatt via appens arkiv.

Spesialmoduler

Vi har utviklet utallige spesialmoduler for kunder over hele verden. Noen eksempler inkluderer prosjektledelse, hvor ansatte befinner seg, endringsledelse og opplæring. Disse spesialmodulene kan tilpasses og brukes på mange forskjellige måter, og vi vet hvordan de kan brukes!

TILPASNING

Vi har levert mer enn 200 tilpassede versjoner til små, mellomstore og store selskaper i land som Storbritannia, USA, Tyskland, Australia, Nederland, Norge, Danmark, Frankrike og Østerrike. Dette er en flott mulighet til raskt å få bedriftens eget HSEQ-system, uten å måtte utvikle det fra bunnen av. Versjonen din inkluderer alle standardmoduler du finner i den originale HSEQ+-appen, men med ditt innhold og din grafikk. I tillegg kan du spesifisere alle endringer du trenger, og komme med forespørsler om eventuelle spesialmoduler bedriften din eventuelt vil ha i systemet.
De tilpassede versjonene av systemet vårt kan enten leveres som en frittstående app eller med tilkobling til HSEQ Reports. Alle tilpassede apper har kundens farger og logo både i appen/systemet og på alle utskrifter (PDF-er). Dette gir ikke bare et flott HMSK rapporteringsverktøy, men også en enestående mulighet til å markedsføre bedriften din med fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø.
Ta en titt på referanselisten vår for å se noen av selskapene vi leverer tjenestene våre til.

Melora AS – All Rights Reserved © 2019
Privacy Policy