Vår nyeste kontrakt er med det amerikanske firmaet Gallagher Asphalt.

Gallagher Asphalt (http://www.gallagherasphalt.com/) er et høykapasitets asfaltverk som er strategisk posisjonert for å betjene kommersielle, industrielle og statlige / fylkeskommunale kunder i hele Southern Cook, Will og Northern Kankakee i staten Illinois. Dette er det siste av flere signeringer i USA nylig, og kommer på toppen av utviklingsstipendet vi ble gitt av Department of Labor & Industries i Washington i juli.