Kan jeg lage nye felt selv?

Nei, du kan ikke opprette nye felt i hurtigrapporter eller i ander moduler, dette er noe vi er nødt til å gjøre. Du kan dog endre navn på felt og verdier/innhold i nedtrekksmenyer.

Kan vi få grafer på alle felt?

Hovedregelen er at all input kan gi output, men det er lite hensiktsmessig og kanskje litt vanskelig og uoversiktlig å hente ut statistikker på fritekstfelt. Det er dog kun i modulene for hurtigrapporter (mest brukt) og inspeksjoner/revisjoner (sjekklister) at det er grafmuligheter.

Hvordan kan vi ta i bruk nye moduler?

Da tar dere kontakt med oss i Mellora. Det samme gjelder dersom dere har behov for moduler som ikke eksisterer. Vi klarer å lage til det meste som kan henges på en HSEQ-knagg.

Må vi sette opp alle brukere av system én for én?

Nei, det er mulig å få laget til en importfunksjon som bruker et Excel-oppsett der dere kan lime inn detaljer som dere eventuelt har tilgjengelige fra andre systemer og så laste dette inn i HSEQ Reports for et raskt oppsett.

Hvordan kan vi la mottaker av rapport være flere enn kun én person?

Da kan dere opprette en bruker som f.eks. kalles Mottakergruppe En (fornavn+etternavn) og legge inn alle e-postadressene til dem som skal motta varsel. Et annet alternativ er at dere oppretter en mail-adresse som flere av deres ansatte har tilgang til lokalt hos dere selv, og at denne brukes som adresse på «fellesbrukeren» som dere da kan opprette.

Hva er den elektroniske mannskapslisten til?

I Byggherreforskriften heter det at man skal ha digital kontroll på hvem som er på hvilken arbeidsplass til enhver tid. Mannskapslisten i HSEQ Reports kan brukes til å sjekke inn og ut fra arbeidssteder på en enkelt måte og man vil således oppfylle forskriften. Modulen er dog helst for bedrifter innen bygg- og anlegg som har folk ut på forskjellige oppdrag som favner inn under Byggherreforskriften.

Hvorfor er det med en timeliste i et HMS/KS-verktøy?

Det er fordi kontroll med antall arbeidstimer i aller høyeste grad er relatert til både HMS og kvalitet fordi man har lover og regler å forholde seg til mtp. antall arbeidstimer over en periode (HMS) og fordi det kan være gunstig å ha kontroll med mengde arbeid man gjør for hvem slik at dette kan faktureres korrekt og sørge for god inntjening og videre eksistens (kvalitet).

Oppfyller Mellora kravene til GDPR?

Ja, Mellora sikrer dataene og har rutiner på plass mtp. risikovurderinger og håndtering av sikkerhetsbrister. Det er ingen personsensitive opplysninger som samles inn dersom man ikke bruker den elektroniske mannskapslisten der fødselsnummer trenger dette, men Mellora kan ikke styre hvilken fritekst som legges inn i f.eks. hurtigrapporter, så dette er kundenes ansvar å ha rutiner på.