1.

 • Melder oppretter ny sak/hurtigrapport
 • Mottaker av rapport velges
 • Melder trykker “Send”

2.

 • Saken/rapporten mottas i HSEQ Reports
 • HSEQ Reports registrerer hvem som er valgt som mottaker
 • Mottaker er pr. definisjon rapporteier og mottar mail om saken

3.

 • Rapporteier (mottaker av rapporten) starter behandling av saken
 • Rapporteier oppretter eventuelle aksjonspunkter og definerer hvem som skal være ansvarlig for tiltak
 • Ansvarlig for tiltak mottar mail om aksjonspunktet
 • Melder mottar mail om at saken har skiftet status fra Åpen til Under behandling

4.

 • Ansvarlig for tiltak utfører sin oppgave / sørger for at denne blir utført
 • Ansvarlig for tiltak registrerer i saken at sitt/sine aksjonspunkt er å anse som lukket
 • Rapporteier mottar mail om at ett eller flere aksjonspunkt er markert som lukket/ferdige

5.

 • Rapporteier avslutter saken med å fylle inn aktuell gjenstående informasjon
 • Rapporteier markerer at saken kan lukkes og lagrer
 • Saken/rapporten endrer status til Lukket
 • Melder mottar mail om at saken er ferdigbehandlet