Kundecase

MLFs medlemsbedrifter bruker HSEQ Reports

Malermestrenes Landsforbund representerer medlemsbedrifter som driver innen maling og gulvlegging. Mange av bedriftene har noe til felles, nemlig at de bruker Mellora sitt system, da i form av en skreddersydd utgave kalt MLF Pro.

 – Vi bruker Mellora på en litt annerledes måte enn vanlige kunder, forteller Kompetanse- ogutviklingssjef Kari Wilsgård

Malermestrenes Landsforbund har nemlig videreutviklet systemet ganske mye. Det er også tilpasset en bransje som jobber prosjekt basert. I byggenæringen er det lovpålagt å ha elektroniske mannskapslister på byggeplass, som viser inn- og utpasseringer. Dette kan håndverkerne enkelt fylle ut i appen.

Kompetanse- og utviklingsleder Kari Wilsgård

– De fyller også ut sjekklister og krysser av for ferdig arbeid og dokumenterer med bilder når de har malt ferdig et rom eller lagt et gulv. I systemet kan bedriftene finne maler, instrukser, rutiner og sjekklister for det arbeidet de trenger. Vi reviderer systemet, og sørger for at systemet alltid er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk. Det ble også innen denne næringen noen spesielle år i forbindelse med covid-pandemien. Blant annet ble lover og regler endret – omtrent over natten.

– Da ble det en trygghet for våre medlemsbedrifter at blant annet rutiner og sjekklister for smittevern på byggeplass til enhver tid var oppdatert i henhold til gjeldende regler. Vi har også videreutviklet modulen for risikovurdering, og lagt inn momenter som er særlig risikoutsatt i vår bransje, som arbeid i høyden, bruk av kjemikalier og ergonomi. Disse områdene må risikovurderes. Systemet gir bedre dokumentasjon på utført arbeid, som reduserer konflikter ved sluttoppgjør, fortsetter hun.

Wilsgård mener systemet gjør det lettere for bedriftene å følge lovpålagte krav.

– Vi lanserte systemet for medlemmene for 5 år siden, og har fortsatt en kontinuerlig utvikling av systemet. Noe av det siste som ble utviklet, er en import/eksportfunksjon av timelister til lønn/regnskap.

Malernes Landsforbund er opptatt av at «alle skal med». Gjennomsnittsalderen i bransjen er forholdsvis høy og det er en god del håndverkere som ikke tidligere har brukt digitale verktøy tidligere

– Vi har prøvd å gjøre ting enkelt, for å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk, men det er få bedrifter som bruker alle mulighetene som systemet har. Håndverkerne bruker også en kombinasjon av papir og app fremdeles, forteller hun.

Mellora AS sitt verktøy er forbundet og deres medlemsbedrifter meget godt fornøyd med – men Malermestrenes Landsforbund yter også god hjelp til bedrifter som ønsker ekstra bistand.

– Vi har laget en del filmer med brukerveiledning som viser hvordan de ulike funksjonene er, og vi kjører vi jevnlig korte webinarer der vi går gjennom en og en modul