fbpx
alt

Aldri mer papir!

Vi velger å si at våre HSEQ-verktøy er sunn fornuft satt i system. Videre er det misbruk av tid fortsatt å bruke papirbaserte HSEQ-systemer. Melloras verktøy er utviklet for den digitale revolusjonen vi ser i dag, og vi startet prosessen allerede i 2012, ergo;

We know how!

alt

HSEQ+

I 2012 utviklet vi det som var verdens første åpne og helt gratis smarttelefonapp for rapportering av avvik, ulykker, nestenulykker og forbedringsforslag relatert til HMS og kvalitet (HMSK). Appen har i ettertid blitt utvidet til å inkludere muligheten til å dokumentere sikker-jobb analyse samt inspeksjoner og revisjoner (sjekklister). En egen modul for timelister ble lagt til som standard i 2014. Ved å bruke gratisappen vår som del av ditt generelle HMS- og kvalitetsarbeid, er det enklere å oppfylle rapporteringskravene i f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001).

Bruk HSEQ+ for å registrere og sende inn HSEQ-rapporter og timelister med noen få tastetrykk. Siden koden i programmet ikke er lenket til noen database, er du ikke avhengig av å ha investert i et spesielt hendelsesbehandlingssystem for å bruke appen. Rapporten går direkte til den valgte mottakerens innboks i e-postssystemet, slik at bruk av papir og andre rapporteringssystemer er overflødige.

En pdf-generator som lager spesialformaterte rapporter kan brukes til å lage organisasjonens komplette rapporterings- og analysesystem. I tillegg fungerer timelisten som dokumentasjon ved fakturering av kunder eller utbetaling av lønn til ansatte. Tilpassede versjoner av appen kan kobles til databasen vår, HSEQ Reports (https://hseqreports.com). Ingen registrering eller brukerkonto er påkrevd!

HSEQ Reports

Du trenger ikke å installere noen programvare, foreta regelmessige oppdateringer eller bekymre deg for investeringer i maskinvare. Bruk nettleseren din til å betjene HSEQ Reports uansett hvor du er. Målet vårt er at kundene ikke skal trenge noen spesiell opplæring for å bruke systemet. Logg inn, bruk og logg ut. Keep It Simple!

Via den integrerte tjenesten HSEQ Editor, kan du redigere verdier i nedtrekksmenyer og legge til sjekklistemaler med tilhørende beskrivelser (prosedyrer/prosesser) etter behov. Velg om sjekklistene kun skal være synlige i databasen eller både i appen og databasen, og opprett en logisk kategoristruktur som passer for bedriften din.

alt
alt
Det som legges til i HSEQ Reports kan enkelt analyseres i systemet uten at det drukner i alternativer og funksjoner
  • Søk og filtrer på type rapport, hendelsestype, lokasjon/sted, dato/klokkeslett etc.
  • Se på grafer som viser antall rapporter
  • Få en oversikt over prosentvis fordeling
  • Følg med på hendelsesutvikling over tid (trend)
  • Ha kontroll på alle kostnader forbundet med de forskjellige hendelsene

Det er alt. Det er ingen grunn til å komplisere sunn fornuft … Men, hvis du virkelig, virkelig trenger å foreta mer analyse og lage grafer, kan du enkelt eksportere rapportene til Excel og jobbe videre med tallene der.

Moduler

Vi tilbyr et bredt spekter av moduler for å kunne håndtere HMSK på en bedre måte. Nedenfor finner du beskrivelser av hva vi kan tilby. I tillegg til disse modulene, spesialiserer vi oss i utvikling av tilpassede moduler og løsninger (les om dette lenger ned). Modulene merket med * er del av det vi kaller et standardsystem. Resten er valgfrie moduler som kan legges til enkeltvis, i henhold til dine behov.

Hurtigrapporter *

Rapporter som gjelder f.eks. avvik eller nestenulykker er enkle å fylle ut og sende. Blant tilgjengelige alternativer i denne modulen er forhåndsdefinerte felter, fritekst, GPS-funksjon, bildefunksjon og signaturfunksjon.

Inspeksjoner og revisjoner (digitale sjekklister) *

På et øyeblikk kan du omgjøre papirbaserte sjekklister til en digital versjon for praktisk og moderne dokumentasjon av både HMS og kvalitet. Brukerne får alltid tilgang til siste versjon av sjekklistemalene som dere selv lager og publiserer i verktøyet, og alle nødvendige detaljer/prosedyrer som tilhører sjekklistene kan vises både på toppnivå (sjekklister) og detaljnivå (sjekkpunkt).

Risikovurdering *

En av de viktigste temaene innen HSEQ er å redusere risikoen til et minimumsnivå. Med modulene for dette kan du utføre foreta totale og generelle risikovurderinger samt sikker-jobb analyser med noen få tastetrykkt. Dokumenter hvem som deltar i evalueringen samt når denne gjøres, samt hva fokusområdet er, og utfør deretter en trinn-for-trinn risikoevaluering på alle tilhørende delelementer. Modulen lar deg også vurdere positiv risiko (muligheter), og separate matriser for mulighet/trussel er inkludert i modulen og viser lett risikofaktorene før og etter eventuelle tiltak.

Timelister*

Med timelistemodulen er det enklere enn noensinne å holde oversikt over tiden. Angi informasjon om tidsintervallet i timelisten, og legg til oppføringer for alle arbeidsoppgaver etter hvert. Definer type arbeid og hvorvidt det skal faktureres, og du har et dokument som gir deg alle detaljene du trenger både for lønnsutbetalinger og kundearbeid.

Dokumentsenter*

Alle prosedyrer, håndbøker, datablad osv. kan lett inkluderes i HSEQ Reports. Velg om du vil laste opp eksisterende dokumenter, peke til eksterne dokumenter på url’er (linker) eller produsere dokumentet fra scratch via dokumentsenterets egen teksteditor. Dokumentene som legges inn er tilgjengelige både på web og i app i det øyeblikk de publiseres, og via kategoriseringen som gjøres og modulens søkemotor (web/app), vil brukerne veldig rasks får tilgang til all korrekt dokumentasjon (les: siste gjeldende og godkjente versjon).

Infosenter *

Av og til er det viktig å distribuere informasjon på en rask måte. Infosenteret i HSEQ Reports gir deg muligheten til å opprette og sende informasjon til brukerne, direkte i appen. En push-melding utløses når en ny HSEQ Info-melding er sendt, og brukerne får tilgang til meldingene som er mottatt via appens arkiv.

Årshjul / handlingsplaner *

Å ha oversikt over alle HSEQ-aktivitetene som trengs i løpet av en periode kan være slitsomt. Med vår fornuftige årshjul-/handlingsplanmodul kan man enkelt sette opp hva som skal gjøres når innenfor hvilket område samt hvem som skal gjøre det. Systemet sender ut varsler og purringer til alle involverte og gjør HSEQ-hverdagen mye enklere!

Spesialmoduler

Vi har utviklet utallige spesialmoduler for kunder over hele verden. Noen eksempler inkluderer prosjektledelse, hvor ansatte befinner seg, endringsledelse og opplæring. Disse spesialmodulene kan tilpasses og brukes på mange forskjellige måter, og vi vet hvordan de kan brukes!

Skreddersøm

Vi har levert mer enn 200 tilpassede versjoner til små, mellomstore og store selskaper i land som Storbritannia, USA, Tyskland, Australia, Nederland, Norge, Danmark, Frankrike og Østerrike. Dette er en flott mulighet til raskt å få bedriftens eget HSEQ-system, uten å måtte utvikle det fra bunnen av.

Versjonen din inkluderer alle standardmoduler du finner i den originale HSEQ+-appen, men med ditt innhold og din grafikk. I tillegg kan du spesifisere alle endringer du trenger, og komme med forespørsler om eventuelle spesialmoduler bedriften din eventuelt vil ha i systemet.

De tilpassede versjonene av systemet vårt kan enten leveres som en frittstående app eller med tilkobling til HSEQ Reports. Alle tilpassede apper har kundens farger og logo både i appen/systemet og på alle utskrifter (PDF-er). Dette gir ikke bare et flott HMSK rapporteringsverktøy, men også en enestående mulighet til å markedsføre bedriften din med fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø.

Ta en titt på referanselisten vår for å se noen av selskapene vi leverer tjenestene våre til.