HSEQ+

I 2012 utviklet vi det som var verdens første åpne og helt gratis smarttelefon-applikasjon for rapportering av avvik, ulykker, nestenulykker og forbedringsforslag knyttet til HMS og kvalitet (HSEQ). Etterhvert utvidet vi appen til å inkludere moduler for Sikker jobbanalyse (SJA), Inspeksjoner & revisjoner (digitale sjekklister), Timelister, Dokumentstyring/Dokumentsenter og en Meldingssentral.

Å bruke vår gratisapp som en del av ditt generelle HMS- og Kvalitetsarbeid hjelper deg med å oppfylle kravene som er satt i f.eks. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt kundekrav, lover og forskrifter. 

Bruk HSEQ+ til å registrere og sende inn HSEQ-rapporter med noen få tastetrykk. Siden koden i gratisapplikasjonen ikke er knyttet til noen database, er du ikke avhengig av å ha investert i et spesielt saksbehandlingssystem for å bruke appen. Rapporten går direkte til den valgte mottakerens innboks i e-postsystemet deres, og gjør bruk av papir og andre rapporteringssystemer overflødig.

En pdf-generator oppretter pent formaterte rapporter som kan brukes til å lage organisasjonens komplette rapporterings- og analysesystem. I tillegg vil timelistene fungere som dokumentasjon ved fakturering av kunder eller utbetaling av lønn til de ansatte. Bedriftstilpassede versjoner av appen kan kobles til vår database HSEQ Reports (www.hseqreports.com).

HSEQ Reports

Du trenger ikke å installere programvare, oppdatere regelmessig eller bekymre deg for maskinvareinvesteringer. Bruk nettleseren din til å betjene HSEQ Reports uansett hvor du er. Vårt mål er at våre kunder ikke skal trenge opplæring for å bruke systemet. Logg inn, utfør og logg ut ... Keep It Simple!

Via den integrerte tjenesten HSEQ Editor kan du redigere verdier i rullegardinmenyer og legge til sjekklistemaler med tilhørende beskrivelser (prosedyrer) etter behov. Definer om sjekklistene skal være synlige i databasen eller i app og database, og lag logiske kategoristrukturer som samsvarer med din bedrift.

Statistikk på all input

Det som legges til i HSEQ Reports kan enkelt analyseres inne i systemet uten å drukne i alternativer og funksjoner. Med det utvalget av statistikkfunksjoner som er tilgjengelig i HSEQ Reports kan du f.eks. enkelt:
  • Søke og filtrere på type rapport, hendelsestype, lokasjon/sted, dato/tid etc..

  • Lage grafer som viser antall rapporter, hendelser, typer risiko, hendelsesårsaker osv.

  • Få oversikt over prosentfordelingen på sakene som er sendt inn fra de ansatte og andre

  • Ha kontroll med utvikling over tid (trend)

  • Ha styring med kostnader knyttet til de forskjellige hendelsene som registreres

Det er det hele. Det fins ingen grunn til å komplisere sunn fornuft ... Men; hvis du virkelig, VIRKELIG trenger å analysere utover det du kan i HSEQ Reports, kan du enkelt eksportere rapportene til Excel og jobber videre med dem derfra.

Moduler

Vi tilbyr et bredt spekter av moduler for å kunne håndtere HMSK på en bedre måte. Nedenfor finner du beskrivelser av hva vi kan tilby. I tillegg til disse modulene, spesialiserer vi oss i utvikling av tilpassede moduler og løsninger (les om dette lenger ned). Modulene merket med * er del av det vi kaller et standardsystem. Resten er valgfrie moduler som kan legges til enkeltvis, i henhold til dine behov.

HURTIGRAPPORTER *

Rapporter som gjelder f.eks. avvik eller nestenulykker er enkle å fylle ut og sende. Blant tilgjengelige alternativer i denne modulen er forhåndsdefinerte felter, fritekst, GPS-funksjon, bildefunksjon og signaturfunksjon.

DOKUMENTSENTER *

Alle prosedyrer, håndbøker, datablad osv. kan lett inkluderes i HSEQ Reports. Velg om du vil laste opp eksisterende dokumenter, peke til eksterne dokumenter på url’er (linker) eller produsere dokumentet fra scratch via dokumentsenterets egen teksteditor. Dokumentene som legges inn er tilgjengelige både på web og i app i det øyeblikk de publiseres, og via kategoriseringen som gjøres og modulens søkemotor (web/app), vil brukerne veldig rasks får tilgang til all korrekt dokumentasjon (les: siste gjeldende og godkjente versjon).

INSPEKSJONER OG REVISJONER (DIGITALE SJEKKLISTER) *

På et øyeblikk kan du omgjøre papirbaserte sjekklister til en digital versjon for praktisk og moderne dokumentasjon av både HMS og kvalitet. Brukerne får alltid tilgang til siste versjon av sjekklistemalene som dere selv lager og publiserer i verktøyet, og alle nødvendige detaljer/prosedyrer som tilhører sjekklistene kan vises både på toppnivå (sjekklister) og detaljnivå (sjekkpunkt).

INFO SENTER *

Av og til er det viktig å distribuere informasjon på en rask måte. Infosenteret i HSEQ Reports gir deg muligheten til å opprette og sende informasjon til brukerne, direkte i appen. En push-melding utløses når en ny HSEQ Info-melding er sendt, og brukerne får tilgang til meldingene som er mottatt via appens arkiv.

RISIKOVURDERING *

En av de viktigste temaene innen HSEQ er å redusere risikoen til et minimumsnivå. Med modulene for dette kan du utføre foreta totale og generelle risikovurderinger samt sikker-jobb analyser med noen få tastetrykkt. Dokumenter hvem som deltar i evalueringen samt når denne gjøres, samt hva fokusområdet er, og utfør deretter en trinn-for-trinn risikoevaluering på alle tilhørende delelementer. Modulen lar deg også vurdere positiv risiko (muligheter), og separate matriser for mulighet/trussel er inkludert i modulen og viser lett risikofaktorene før og etter eventuelle tiltak.

ÅRSHJUL / HANDLINGSPLANER *

Å ha oversikt over alle HSEQ-aktivitetene som trengs i løpet av en periode kan være slitsomt. Med vår fornuftige årshjul-/handlingsplanmodul kan man enkelt sette opp hva som skal gjøres når innenfor hvilket område samt hvem som skal gjøre det. Systemet sender ut varsler og purringer til alle involverte og gjør HSEQ-hverdagen mye enklere!

TIMELISTER *

Med timelistemodulen er det enklere enn noensinne å holde oversikt over tiden. Angi informasjon om tidsintervallet i timelisten, og legg til oppføringer for alle arbeidsoppgaver etter hvert. Definer type arbeid og hvorvidt det skal faktureres, og du har et dokument som gir deg alle detaljene du trenger både for lønnsutbetalinger og kundearbeid.

SPESIALMODULER

Vi har utviklet utallige spesialmoduler for kunder over hele verden. Noen eksempler inkluderer prosjektledelse, hvor ansatte befinner seg, endringsledelse og opplæring. Disse spesialmodulene kan tilpasses og brukes på mange forskjellige måter, og vi vet hvordan de kan brukes!

Punktvis oppsummering av innhold i HSEQ Reports

Skreddersøm

Vi har levert mer enn 200 tilpassede versjoner til små, mellomstore og store selskaper i land som Storbritannia, USA, Tyskland, Australia, Nederland, Norge, Danmark, Frankrike og Østerrike. Dette er en flott mulighet til raskt å få bedriftens eget HSEQ-system, uten å måtte utvikle det fra bunnen av.

Versjonen din inkluderer alle standardmoduler du finner i den originale HSEQ+-appen, men med ditt innhold og din grafikk. I tillegg kan du spesifisere alle endringer du trenger, og komme med forespørsler om eventuelle spesialmoduler bedriften din eventuelt vil ha i systemet.

 

De tilpassede versjonene av systemet vårt kan enten leveres som en frittstående app eller med tilkobling til HSEQ Reports.

Alle tilpassede apper har kundens farger og logo både i appen/systemet og på alle utskrifter (PDF-er). Dette gir ikke bare et flott HMSK rapporteringsverktøy, men også en enestående mulighet til å markedsføre bedriften din med fokus på sikkerhet, kvalitet og miljø.

Åpen API

For kunder med bedriftsversjoner av HSEQ Reports er det mulig å bruke vår API for uthenting av data til bruk internt hvis behov. Aktuelle bruksområder kan være dersom man benytter f.eks. Power BI eller ønsker å visualisere utvalgte data på infoskjermer i bedriften. Vår API er tilgjengelig på Hurtigrapporter som er den mest benyttede modulen i verktøyet.