fbpx
alt

 

Kurs og opplæring

Vi tilbyr forskjellige relevante kurs- og opplæringspakker som vil være med på og ytterligere styrke HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften. Opplæringen kan være en ren teknisk opplæring i hvordan å bruke verktøyet, eller det kan være en kombinasjon av hvordan å bruke HSEQ Reports rent teknisk samt faglig korrekt for å oppfylle krav satt av f.eks. myndigheter eller sertifiseringsorgan. I tillegg kan vi tilby spesialkurs som fokuserer på de menneskelige faktorene rundt en god HMS- og kvalitetskultur i bedriften, såkalt  “Mental HMS og kvalitet”.

Teknisk, faglig opplæring

HSEQ Reports vil forenkle og forbedre HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften betraktelig dersom verktøyet brukes korrekt. Selv om man strengt tatt ikke behøver å gjennomføre noen spesiell form for opplæring før verktøyet tas i bruk, kan det kanskje være aktuelt å få profesjonell hjelp til:

  • Å kunne bruke HSEQ Editor til å tilpasse verktøyet slik som passer bedriften best
  • Å kunne registrere, behandle og analysere avvik etc. på best mulig måte for å kunne dokumentere kontinuerlig forbedring
  • Å kunne bruke verktøyet som et komplett verktøy for god HMS- og kvalitetsstyring
alt

Mental HMS og kvalitet

Mental tilstedeværelse i jobben kan ofte være utforende i de fleste arbeidsmiljøer. Stress og ikke-jobbrelaterte tanker kan påvirke hvordan arbeidet utføres og gi utslag på kvaliteten på varen/tjenesten som leveres og ikke minst på det totale risikobildet. Via vår avdeling Acende (www.acende.no) tilbyr vi kurs/opplæring med fokus på:

  • Å styrke deltakernes oppmerksomhet og evne til å holde fokus.
  • Å observere seg selv og omgivelsene rundt, og være til stede med ting som de er med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning
  • Å utfordre autopiloten til deltakeren og ta mer bevisste valg.
alt
alt

    Vil du ha mer informasjon?