Kurs og opplæring

Vi tilbyr forskjellige relevante kurs- og opplæringspakker som vil være med på og ytterligere styrke HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften. Opplæringen kan være en ren teknisk opplæring i hvordan å bruke verktøyet, eller det kan være en kombinasjon av hvordan å bruke HSEQ Reports rent teknisk samt faglig korrekt for å oppfylle krav satt av f.eks. myndigheter eller sertifiseringsorgan. I tillegg kan vi tilby spesialkurs som fokuserer på de menneskelige faktorene rundt en god HMS- og kvalitetskultur i bedriften, såkalt  “Mental HMS og kvalitet”.

Teknisk, faglig HSEQ-opplæring

HSEQ Reports vil forenkle og forbedre HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften betraktelig dersom verktøyet brukes korrekt. Selv om man strengt tatt ikke behøver å gjennomføre noen spesiell form for opplæring før verktøyet tas i bruk, kan det kanskje være aktuelt å få profesjonell hjelp til:

Å kunne bruke HSEQ Editor til å tilpasse verktøyet slik som passer bedriften best

Å kunne registrere, saksbehandle og analysere avvik etc. på best mulig måte

Å kunne bruke verktøyet som et komplett verktøy for god HMS- og kvalitetsstyring

Mental HMS og kvalitet

Mental tilstedeværelse i jobben kan ofte være utforende i de fleste arbeidsmiljøer. Stress og ikke-jobbrelaterte tanker kan påvirke hvordan arbeidet utføres og gi utslag på kvaliteten på varen/tjenesten som leveres og ikke minst på det totale risikobildet. Vi tilbyr vi kurs/opplæring med fokus på:
  • Å styrke deltakernes oppmerksomhet og evne til å holde fokus.

  • Å observere seg selv og omgivelsene rundt, og være til stede med ting som de er med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning

  • Å utfordre autopiloten til deltakeren og ta mer bevisste valg

  • Å bruke sin egen pust som et verktøy for å redusere stress som i aller høyeste grad kan påvirke både kvaliteten i arbeidet samt det generelle helse-, miljø- og sikkerhetsperspektivet.

Vi kan arrangere digitale eller fysiske bedriftskurs og samlinger der kursdeltakerne får en grundig innføring i bruken av HSEQ-systemet for å kunne bruke dette best mulig i arbeidshverdagen. For kunder som ønsker en ekstra vri på det hele kan vi gjennomføre kursene på vår lokasjon i Alicante, Spania, da kanskje i sammenheng med annen kursing/opplæring innen det vi kaller for «Mental HMS og kvalitet».

Interessert i å finne ut mer? Ta kontakt via skjemaet nedenfor i dag!

mer informasjon?