Workflow for HSEQ Auto mail

1.Melder oppretter ny sak/hurtigrapportMottaker av rapport velgesMelder trykker «Send»2.Saken/rapporten mottas i HSEQ ReportsHSEQ Reports registrerer hvem som er valgt som mottakerMottaker er pr. definisjon rapporteier og ...

Logge inn i systemet

You can log in to the editor from PC, Mac or all handheld devices with access to internet Type the address hseqreports.com in the browser’s address field ...

Brukerstyring i HSEQ Reports

Se instruksjonsvideo nederst i bildetEtter at du har logget inn kan du styre deler av innholdet som skal vises i app og saksbehandlingssystemetDet er kun systemets ...

Bruke årshjul/handlingsplan

Se instruksjonsvideoer nederst i bildetDet første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen ...