Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Gjennomføre Generelle Riskoanalyser

 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk «Generell risikoanalyse» (GRA)
 • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende meldinger/varsler).
 • Klikk i de forskjellige feltene for å legge inn informasjon
  • Felt merket med en rød stjerne MÅ fylles ut
  • Opprett alle «Muligheter og Trulser» som trengs ved å klikke på «Legg til» i seksjonen for dette
   • Bruk matrisene for å bestemme mulighets-/alvorlighetsgrad avhengig av type registrering
   • Lagre «underrapportene» fortløpede
   • Foreta en re-vurdering etter eventuelle utførte tiltak
  • Lagre når du er ferdig