Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Saksbehandle hurtigrapporter

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet. 

 • Etter at du har logget inn kan du saksbehandle hurtigrapporter
  • Merk: dersom du trykker på linken som følger med mailen som sendes ut til deg som mottaker av rapport når en ny sak er opprettet, vil du kunne gå direkte til rapporten uten å følge oppskriften under. Vil dog muligens kreve innlogging.
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Hurtigrapporter» for å åpne opp to valg.
 • Klikk på «Tabell» for å gå til bildet hvor du kan opprette en rapport
 • Hovedbildet for alle hurtigrapporter vises – det er her man kan søke etter og finne eksisterende rapporter.
 • Velg f.eks. ditt navn i søkefeltet «Mottaker av rapport». Klikk på «Søk».
 • Resultatene av søket vises i tabellen
  • Merk: det er kun saker som har status «Åpen» (rød) eller «Under behandling» (gul) som vil vise. Dersom du ønsker å finne saker som er stengt må du velge dette i feltet «Status» i søkeområdet.
 • Finn den aktuelle rapporten i tabellen under søkeområdet
 • Trykk på knappen for å saksbehandle rapporten
  • Dersom du holder musen på knappen i kolonnen for «Aksjon» vil du få opp informasjon om hva de forskjellige knappene betyr.
 • Rapporten åpnes opp og du kan lese gjennom hva den handler om
 • Bla deg ned til seksjonen for «Behandling og analyse»
 • Fyll inn informasjon som angitt
  • Den personen som eventuelt velges som «Ansvarlig for handling» vil motta en e-post med informasjon om at han/hun er definert som ansvarlig for handling når rapporten lagres neste gang.
  • Gå eventuelt direkte til «Lagring» dersom det er en annen person som skal være utførende
  • Rapporten går i status «Under behandling» (gul).
 • Enten det er en annen person eller du selv som skal være ansvarlig for handling vil man legge inn informasjon som angitt
  • Punktene over følges også av den som er ansvarlig for handling)
 • Legg inn dato for stenging og hvem som har stengt rapporten.
 • Signer eventuelt elektronisk med musen
 • Lagre rapporten og den får status lukket (grønn).