How can we help?
< All Topics
Print

Hvordan å komme i gang?

  1. Opprett brukere av systemet (det er kun Admin som kan gjøre dette)
   1. Logg-inn detaljene som du har fått er til admin-tilgang. Det er samme logg-inn detaljer som brukes både til web og app (dette gjelder for alle brukere)
   2. Det er ikke nødvendig å opprette individuelle brukere dersom dere ikke ønsker. Da kan alle sammen kun bruke detaljene som er oversendt, men husk på at dette gir alle sammen utvidede rettigheter til systemet og gjør at enkelte deler av systemet ikke utnyttes optimalt (f.eks. det som har med bruk av individuelle navn på ansatte i skjemaer og rapporter)
   3. Bestem om brukeren skal være potensiell mottaker av rapporter (rapporteier/saksbehandler) eller potensiell ansvarlig for tiltak
    1. Dette gjøres i samme bilde som brukere opprettes/styres
  2. Be de ansatte installere appen, logge inn med detaljene de er tildelt og fylle ut den generelle informasjonen i appens innstillinger
  3. Begynn å bruke systemet til det dere har behov for – se detaljer i brukerveiledningen avhengig av om det er på web eller i app
   1. Opprette og gjennomføre prosjekter, inkl. å fylle ut sjekklister
   2. Registrere og saksbehandle avvik og uønskede hendelser etc.
   3. Gjennomføre sikker-jobb analyse
   4. Sjekke inn og ut på arbeidsplasser (elektronisk mannskapsliste)
   5. Fylle ut timelister
   6. Lese/hente styrende dokumenter (prosedyrer, instrukser, skjemaer etc.).
   7. Opprette meldinger/varsler
   8. Opprette årshjul/handlingsplaner
   9. Gjennomført generelle risikoanalyser
   10. Etc. etc.

  TIPS! Du finner instruksjonsvideoer til de mange operasjonene tilhørende punkt 3 nederst inne på hver enkel artikkel her i HSEQ Reports Wiki