Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Bruke den elektroniske mannskapslisten

 • Etter at du har logget inn kan du finne detaljert informasjon om alle ansatte som har sjekket inn og ut fra bygge-/anleggsplasser
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Mannskapsliste».
 • Hovedbildet for alle inn- og utsjekk som er registrert vises – det er her man kan søke etter og finne inn- og utsjekkinger på de forskjellige prosjektene.
  • For å søke etter utfylte ansatte, prosjekt, datoer osv. benyttes samme metode som når man søker etter hurtigrapporter (beskrevet lenger oppe i brukerveiledningen)
 • I tabellen vil du enkelt se hvem som er innsjekket (grønt symbol) og hvem som er utsjekket (rødt symbol)
  • Ved å klikke på arkfanen «Detaljer» vil du kunne se utfyllende informasjon om alle inn- og utsjekk
 • Bruk handlingsknappene til å utføre handlinger på hver enkelt inn-/utsjekk hvis behov
 • Klikk på «Utskrift» til høyre i bildet på tabellen for å skrive ut en oversikt over inn-/utsjekk på aktuelle prosjekt
  • Utskriften vil inneholde det som vises i tabellen.
  • Dersom du kun ønsker en utskrift av de som er innsjekket på ett spesifikt prosjekt må dette først søkes opp (se beskrivelse lenger oppe) før man klikker på knappen for utskrift
  • Eksport til Excel fungerer på samme måte som ved utskrift
 •