Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Fylle ut en sjekkliste

Se instruksjonsvideo nederst i bildet.

 

 • Etter at du har logget inn kan du opprette sjekklister på samme måte som du kan i appen.
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Inspeksjoner og revisjoner» for å åpne opp to valg.
 • Hovedbildet for alle sjekklistene som er registrert vises – det er her man kan søke etter og finne utfylte sjekklister).
  • For å søke etter utfylte sjekklister benyttes samme metode som når man søker etter hurtigrapporter (beskrevet over)
 • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende rapporter).
 • Velg aktuell sjekklistekategori
 • Klikk på aktuell sjekklistemal som du vil bruke
  • Du kan også søke etter spesielle sjekklistemaler direkte i det tomme feltet over kategoribeskrivelsene for å finne den aktuelle direkte
 • Dersom det er opprettet en tilhørende prosedyre til sjekklisten vil du kunne trykke på en rød (i) knapp som da åpner denne opp
  • Du finner samme symbol inne på enkelte sjekkpunkt som en forklaring på hva som er viktig med sjekkpunktet
 • Klikk i de forskjellige feltene i toppseksjonen for å legge inn informasjon
  • Du finner både datofelt, felt med ferdig definerte valgalternativer og fritekstfelt i rapportene
  • Felt merket med en rød stjerne MÅ fylles ut
 • Klikk på tommel-symbolene for å velge status på sjekkpunktet. Trykk x-antall ganger til du får fram ønsket symbol
  • Ved å klikke på + ved siden av tommel-symbolet vil du komme inn på dybdeområdet til sjekkpunktet. Her kan du legge til utfyllende informasjon samt et bilde
 • Fyll inn feltet for konklusjon
 • Legg ved eventuelle vedlegg
 • Dersom sjekklisten er ferdig og kan lukkes markerer du for det. Da vil sjekklisten få status ferdigstilt. Hvis ikke velger nei. Da vil den stå som «Under arbeid» i status.
 • Lagre når du er ferdig