Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Opprette og endre sjekklistemaler

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet. 

  • Etter at du har logget inn kan du styre deler av innholdet som skal vises i app og saksbehandlingssystemet
   • Det er kun systemets administrator som har denne tilgangen
  • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
   • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
  • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «HSEQ Editor»
  • Du kommer nå inn i hovedbildet til editoren som viser oversikten over alle hurtigrapporter og sjekklistene dere har tilgjengelige. Videre vises menyen for styring av automail og brukere
  • For å få tilgang til sjekklistene deres har i apen/databasen klikker du i venstremenyen på «Inspeksjoner og Revisjoner» -> «Sjekklistetyper». Du kommer da inn i bildet over som viser en sjekklisteoversikt der du kan styre disse. Via handlingsknappene kan du gjøre forskjellige operasjoner med allerede eksisterende sjekklister eller du kan via «Ny sjekklistetype» opprette «skallet» til en ny sjekkliste. Klikk på «Ny sjekklistetype».
   • I deres system har dere muligheten til å kategorisere de forskjellige sjekklistetypene. Klikk på «Sjekklistekategori» for å gjøre endringer i den oppbyggingen. Merk dog at alle endringer her vil påvirke hele oppsettet, så hold tingen beint i munnen og ikke gjør noe du ikke er helt sikker på!
   • Merk at navnet i «Navn» er hovednavnet og påvirker således ikke annet enn HSEQ Editor, så du må skrive inn oversettelsestekst også (dette for å kunne bruke flerspråklige systemer når aktuelt).
  • Fyll inn informasjonen som trengs ift. navn og kategori på selve sjekklisten. Merk at navnet i «Navn» er hovednavnet og påvirker således ikke annet enn HSEQ Editor. Lagre når ferdig.
   • I feltet for «Kommentarer» har du anledning til å legge inn instruksjoner/rutiner/prosedyrer som omhandler den aktuelle sjekklisten.
   • Merk at navnet i «Navn» er hovednavnet og påvirker således ikke annet enn HSEQ Editor, så du må skrive inn oversettelsestekst også (dette for å kunne bruke flerspråklige systemer når aktuelt).
  • Lagre og du er klar til å opprette sjekklistens sjekkpunkter.
   • Kan enten gjøres like etter lagring av ny/endret sjekklistetype eller via menyen for «Sjekklisteoversikt» ved å trykke på handlingsknappen «Sjekkpunkt» i sidemenyen
  • Klikk på «Nytt sjekkpunkt» for å legge til dette. Dersom du vet at sjekklisten skal inneholde 12 sjekkpunkt kan det være greit å trykke 12 ganger på «Nytt sjekkpunkt» for å opprette alle 12 i en en-gang. Fyll inn informasjonen som trengs ift. antall språk dere har app/database på. Bestem rekkefølgen på sjekkpunktene i boksen for dette. Også her er det smart å tenke struktur ift. hva som er logisk for sluttbruker. Sjekkpunktene er tilgjengelige i app/database umiddelbart etter lagring (lagres automatisk). Et trykk på søppeldunken sletter sjekkpunktet igjen. Du kan også legge til «tooltips» på hvert sjekkpunkt i feltet for «Kommentar». Dette vil da vise på de respektive sjekkpunktene som hjelpetekst.
   • Systemet kan brukes til å lage forskjellige typer sjekklister med forskjellig oppsett (les: forskjellige varianter av svaralternativer). Velg det som passer best til den aktuelle sjekklisten du skal lage til.
   • Hver linje i malen kan enten være et ordinært sjekkpunkt, en overskrift eller et felt der man kun skal skrive inn kommentarer/informasjon (altså ikke velge et tommelsymbol eller f.eks. Ja eller Nei).