How can we help?
< All Topics
Print

Lese styrende dokumentasjon (prosedyrer etc.) og diverse informasjon

 • Etter at du har logget inn kan du lese styrende dokumentasjon på samme måte som du kan i appen.
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Styrende dokumentasjon» eller «Dokumentsenter», avhengig av hvilket system / hvilken modul dere bruker
  • Hvis bruk av skytjeneste (f.eks. Google Disk eller Dropbox):
   • Egen software hvor styrende dokumentasjon er lagret åpnes opp
   • Finn aktuelle prosedyrer og dokumenter
    • Det er admin hos dere som styrer innholdet i katalogen
   • Åpne filen(e)
   • Steng vinduet for å gå inn i saksbehandlingssystemet når du er ferdig
    • Du kan fortsette å ha oppe styrende dokumentasjon mens du arbeider i saksbehandlingssystemet siden det er to atskilte systemer
   • Hvis bruk av internt Dokumentsenter:
    • Åpne søkefeltet for å få fram området hvor du kan søke etter spesifikke dokumenter
    • Bruk de aktuelle kriteriene og klikk på Søk
    • Resultatene vises i tabellområdet
    • Trykk for å åpne opp, skrive ut, sende etc. på samme måte som i resten av systemet
   • Dersom du har rettighet til det vil du kunne redigere i dokumentene ved å bruke handlingsknappen for dette. Redigering foregår på samme måte som når du redigerer i andre type skjemaer i systemet. Husk å lagre når du er ferdig. Dokumentet er umiddelbart oppdatert og tilgjengelig både i app og web.
   • I systemet Infosenter dukker det til tider opp diverse informasjon som ledelsen eller andre trenger å formidle ut til brukerne. Åpne Infosenter i ventremenyen og finn fram til det du ønsker å lese
    • Hvis modulen er satt opp hos dere vil et sammendrag av Infosenter også vises i systemets åpningsbilde «Status Quo»