How can we help?
< All Topics
Print

Legge inn fast informasjon

Det neste du må gjøre etter at appen er installert og før du kan begynne å bruke appen (etter at du har logget inn med de detaljene du har fått tildelt), er å legge inn diverse fast informasjon. Dette er detaljer omkring ditt navn, fødselsdato, HMS-kortnummer etc. Ved å legge dette inn i apens innstillinger vil du slippe å legge dette inn på hver enkelt rapport du fyller ut eller ved hver inn-/utsjekk du har fra anleggsplasser. Informasjon som skal brukes i timelistene legges også inn i appens innstillinger. Valgene du gjør her vil påvirke de automatiske utregningene i timelistene.

OBS! Det er kun noen av feltene som du MÅ legge inn informasjon i. Dersom det eksempelvis er ting dere ikke kommer til å bruke trenger du selvsagt ikke legge inn noe der (f.eks. HMS kortnummer eller fødselsdato da dette kun brukes i modulen for elektroniske mannskapslister og ikke logges noen plass ellers).