How can we help?
< All Topics
Print

Fylle ut timelister

Etter at du har lagt inn den faste, nødvendige informasjonen i appen kan du begynne å fylle ut Timelister. Timelister sendes ikke til saksbehandlingssystemet, kun e-postmottaker.
 • Trykk på meny-ikonet øverst til venstre (tre streker som ligger under hverandre)
 • Velg «Timelister
 • Velg «Opprett ny timeliste»
  • Dersom du allerede har begynt å bruke timelistefunksjonen og allerede har opprettet en timeliste vil du kunne jobbe videre med denne ved å trykke på den som da ligger i «Under arbeid».
  • Trykker du på «Oppsummering» nederst vil de får en oversikt over ALLE registrerte timer av de forskjellige typene. Et trykk på «Reset» vil føre til at alle opplistinger nullstilles (vil være aktuelt ved skifte av arbeidsgiver).
 • Fyll inn informasjonen som trengs. Noe hentes automatisk fra appens innstillinger, mens annet må du kanskje selv legge inn. Definer perioden timelisten skal gjelde fra og til.
 • For å legge til en jobb du har vært på trykker du på «Ny oppføring»
 • Gjør de nødvendige valgene i feltene. Noen felt er allerede utfylt basert på den informasjonen som er lagt inn i appens innstillinger
 • Velger du «Prosjekt/kundeoppdrag» som «Type arbeid» vil du kunne legge inn detaljerte opplysninger som er essensielle for mottaker av timelisten å vite om
 • Basert på informasjonen fra appens innstillinger vil antall timer bli beregnet automatisk når du velger start- og sluttidspunkt, men det er også mulig å overstyre dette med pluss- og minustegnene på timer/minutter
 • Trykk på «Bekreft» for å legge jobben/oppføringen inn i selve timelisten
 • Legg inn så mange oppføringer du trenger ved å følge systematikken beskrevet over
  • Alle oppføringer til den aktuelle timelisten vises fortløpende og kan enkelt trykkes på for å åpnes og endres
  • Oppsummeringsbildet viser hele tiden antall timer og minutter du har registrert inn på den aktuelle timelisten. Trykker du på «Se detaljert oppsummering» vil du kunne få enda mer detaljer
 • Trykk på pennen for å signere timelisten
 • Trykk «Send» for å kunne sende timelisten til ønsket mottaker
 • Sendte timelister vil vise under fanen for dette