Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Opprette meldinger/varsler i Infosenter

 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk «Infosenter»
 • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende meldinger/varsler).
 • Klikk i de forskjellige feltene for å legge inn informasjon
  • Felt merket med en rød stjerne MÅ fylles ut
 • Bestem om meldingen/varselet er klar til å bli publisert eller ei i feltet for status
 • Lagre når du er ferdig
  • Meldingene/varslene vises automatisk i web (både i modulens tabell og i Status Quo bildet) og i app
   • Et push-varsel sendes ut til app-brukere dersom de ikke har deaktivert denne funksjonen