Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Registrere en hurtigrapport

Etter at du har lagt inn den faste, nødvendige informasjonen i appen kan du begynne å fylle ut sjekklister. Alle sjekklistene som opprettes med appen vil bli sendt inn i saksbehandlingssystemet og et varsel om rapporten vil gå til valgt mottaker av rapport (enten en standard eller en spesifikk for enkelt rapport).

 • Trykk på meny-ikonet øverst til venstre (tre streker som ligger under hverandre)
 • Velg «Inspeksjoner og Revisjoner»
 • Velg kategori for den sjekklisten du vil fylle ut (f.eks. HMS). Sifferet som står i parentes bak indikerer antallet tilgjengelige sjekklistevarianter som ligger i den aktuelle kategorien
 • Trykk for å velge korrekt sjekklistetype
 • En forklaringsboks vil dukke opp og fortelle hva symbolene betyr. Trykk OK for å stenge eller Ikke vis igjen for å stenge samt angi at du ikke ønsker å se forklaringsboksen igjen
 • Dersom det er laget en tilhørende prosedyre til sjekklisten vil du kunne lese denne ved å trykke på spørsmålstegnet ved siden av navnet på sjekklisten
  • Du finner samme symbol inne på enkelte sjekkpunkt som en forklaring på hva som er viktig med sjekkpunktet
 • Trykk i de forskjellige feltene i den innledende seksjonen for å legge inn informasjon
  • Du finner både datofelt, felt med ferdig definerte valgalternativer og fritekstfelt i rapportene
  • Dersom det er lagt inn en utfyllende forklaring eller prosedyrer tilhørende den aktuelle sjekklisten vil dette bli symbolisert med et spørsmålstegn/infoknapp til høyre for datafeltet. Trykk på dette for å lese eventuell tilhørende informasjon. Trykk på Tilbake for å gå tilbake igjen til selve sjekklisten
 • Bruk fingeren til å flytte skjermbildet slik at du kommer fram til de forskjellige feltene
 • Trykk eventuelt på pil opp for å maksimere selve sjekkpunktene
 • Vurder de forskjellige sjekkpunktene og velg aktuelt symbol ved å klikke x-antall ganger på tommelen for å gå fra grønt til gult til rødt og til blått.
  • Trykk på pil mot høyre for å få tilgang til mer detaljer omkring sjekkpunktet.
  • Legg eventuelt ved et bilde. Bilder som er lagt ved en rapport kan trykkes på for enten å slette, endre eller tegne på.
  • Legg ved eventuelle forklarende kommentarer
  • Dersom sjekkpunktet krever opprettelse av f.eks. et Varsel kan du opprette dette direkte fra dette skjermbildet via knappen Opprett hurtigrapport.
  • Eventuelt symbol til høyre for knapperaden med tomler indikerer at mer detaljert informasjon er tilgjengelig. Trykk for å få denne opp. Trykk på Tilbake for å komme til sjekkpunktet igjen.
  • Bruk piltastene øverst til høyre for å bla opp- og nedover i sjekkpunktene
  • Trykk Tilbake for å komme tilbake til sjekklistens hovedbilde igjen
 • Trykk på pennen for å signere rapporten
 • Velg Lagre eller Fjerne utfylte sjekkpunktet. Lagrede sjekklister ligger i modulen arkiv («Under arbeid»). Ferdige sjekklister ligger som «Ferdigstilte)
 • Trykk på Send når all informasjon er lagt inn og alle sjekkpunkt tatt stilling til
 • Trykk på Tilbake for å komme til modulens hovedbilde eller trykk på menyknappen for å gå til en annen modul.

Åpne sjekklister som er under arbeid eller ferdigstilte ved å trykke på respektive steder i skjermbildet. Trykk på aktuelle liste for å åpne eller Rediger for å slette