Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Brukerstyring i HSEQ Reports

Se instruksjonsvideo nederst i bildet

 • Etter at du har logget inn kan du styre deler av innholdet som skal vises i app og saksbehandlingssystemet
  • Det er kun systemets administrator som har denne tilgangen
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «HSEQ Editor»
 • Du kommer nå inn i hovedbildet til editoren som viser oversikten over alle hurtigrapporter og sjekklistene dere har tilgjengelige. Videre vises menyen for styring av automail og brukere
 • Klikk på «Admin»
 • Velg «Styr brukere»
 • Trykk på enten «Ny bruker direkte» eller «Ny bruker via link» for å legge til en ny individuell brukerkonto
  • Ny bruker via link = Admin oppretter bruker, men bruker må selv sette passord via en link som automatisk sendes
  • Ny bruker direkte = Admin oppretter bruker og setter passord (f.eks. ved oppretting av  fellskontoer)
 • Legg inn ønskede detaljer om brukeren og bestem om brukeren også skal kunne være mottaker av rapport (saksbehandler/rapporteier) eller ansvarlig for tiltak. Se mer info på neste side
  • Brukernavn og passord vil være det samme for både web og app
  • Legg merke til at definert brukernavn ikke kan endres i ettertid.
  • Se detaljer om de forskjellige typene lenger ned
 • Lagre når ferdig – ny bruker får mail hvis opprettet bruker via link-funksjonen
 • Redigering og sletting av brukere gjøre direkte fra hovedbildet for brukerstyring. Klikk på handlingsknappene for å utføre ønsket handling.
  • Endring av passord på de forskjellige kontoene kan gjøres herfra

Systemrettigheter

  • Bruker:
   brukeren kan kun legge til rapporter i systemet
  • Bruker + rapportleser:
   brukeren kan legge til rapporter og se/lese alle registrerte rapporter i systemet
  • Saksbehandler:
   brukeren kan legge til, redigere og lukke hurtigrapporter i HSEQ Reports
  • Saksbehandler m/editor-tilgang:
   som Saksbehandler, men gir også tilgang til HSEQ Editor
  • Saksbehandler u/lukkerettighet:
   som Saksbehandler, men kan ikke lukke hurtigrappoer
  • HR:
   brukeren får tilgang til den elektroniske ansattlisten (kun for brukere som har denne modulen)