Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Opprette styrende dokumentasjon (prosedyrer etc.) i Dokumentsenter

 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk «Dokumentsenter»
  • Søkefunksjonaliteten er den samme som i resten av systemet
 • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende dokumenter).
 • Klikk i de forskjellige feltene for å legge inn informasjon
  • Felt merket med en rød stjerne MÅ fylles ut
  • Avhengig av valg gjort i «Type» får du anledning til enten å lage dokumentet via HSEQ Reports’ interne skriveprogram eller ved å peke til eksterne dokumenter eller lenker (url’er)
 • Bestem om dokumentet er klar til å bli publisert eller ei i feltet for status og bestem rekkefølgen på dokumentet via feltet for dette
 • Lagre når du er ferdig
  • Dokumentene vises automatisk i web og app