How can we help?
< All Topics
Print

Opprette og gjennomføre en Sikker Jobb Analyse

Etter at du har lagt inn den faste, nødvendige informasjonen i appen kan du begynne å fylle ut SJAer. Alle SJA som opprettes med appen vil bli sendt inn i saksbehandlingssystemet.
 • Trykk på meny-ikonet øverst til venstre (tre streker som ligger under hverandre)
 • Velg «Risikostyring»
 • Velg om du vil opprette SJA eller KRA (Kvalitetsrisikoanalyse)
 • Trykk i de forskjellige feltene i den innledende seksjonen for å legge inn informasjon
  • Du finner både datofelt, felt med ferdig definerte valgalternativer og fritekstfelt i rapportene
  • Beskriv hva som er hovedoppgaven som skal utføres, det er denne du lenger ned i skjemaet må dele opp i deloppgaver for å risikovurdere disse
 • Bruk fingeren til å flytte skjermbildet slik at du kommer fram til de forskjellige feltene
 • Trykk eventuelt på pil opp for å maksimere selve risikovurderingsbildet
  • Trykk på + for å opprette en ny deloppgave. Du kan opprette så mange deloppgaver som trengs for å kunne beskrive steg-for-steg hva som må gjøres for å kunne gjennomføre hovedoppgaven
  • Fyll inn den aktuelle informasjonen om deloppgaven
  • Vurder risikoen slik du selv anser den
   • Trykk på spørsmålstegnet ved siden av risikofargene for å få opp en risikomatrise
   • Trykk rett på det korrekte feltet for å velge korrekt risikofarge
   • Dersom risikoen er grønn kreves ikke spesielle handlinger
   • Dersom risikoen er gul eller rød må det defineres hva som skal gjøres for å redusere risikoen
   • Hvis aktuelle tiltak kan gjennomføres og markeres for utført der og da vil du måtte vurdere restrisiko
   • Dersom deloppgaven krever opprettelse av f.eks. et Varsel kan du opprette dette direkte fra dette skjermbildet via knappen Opprett hurtigrapport.
   • Trykk på Lagre for å lagre deloppgaven og velg deretter om du skal opprette en ny deloppgave eller gå videre til avslutning av SJAen
  • Angi om den totale risikoen er akseptabel
  • Fyll inn konklusjon og erfaringsutveksling
  • Trykk på pennen for å signere rapporten
  • Trykk på Send når all informasjon er lagt inn og alle deloppgaver tatt stilling til
  • Trykk på Tilbake for å komme til modulens hovedbilde eller trykk på menyknappen for å gå til en annen modul.
  • Åpne SJAer som er under arbeid eller ferdigstilte ved å trykke på respektive steder i skjermbildet. Trykk på aktuelle liste for å åpne eller Rediger for å slette