Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Sjekke inn og ut fra anleggsplasser

Etter at du har lagt inn den faste, nødvendige informasjonen i appen kan du begynne å sjeke inn og ut fra anleggsplasser. Alle inn- og utsjekk som opprettes med appen vil bli sendt inn i saksbehandlingssystemet og danne grunnlag for mannskapslistene som kreves.
 • Trykk på meny-ikonet øverst til venstre (tre streker som ligger under hverandre)
 • Velg «Inn- og utsjekk»
 • En forklaringsboks vil dukke opp og fortelle hva hva du skal gjøre for å sjekke inn på anleggsplasser. Trykk OK for å stenge eller Ikke vis igjen for å stenge samt angi at du ikke ønsker å se forklaringsboksen igjen
 • Dersom du ikke før har sjekket inn på noen anleggsplass må du opprette denne
  • Trykk på +
  • En forklaringsboks vil dukke opp og fortelle hva hva du skal gjøre for å sjekke inn på anleggsplasser. Trykk OK for å stenge eller Ikke vis igjen for å stenge samt angi at du ikke ønsker å se forklaringsboksen igjen
  • Noen felt er ferdigutfylt med informasjon fra appens innstillinger, men du kan skrive over ved behov
  • Velg korrekt anleggsadresse (prosjekt) i nedtrekkslisten for dette
  • Velg korrekt navn på byggherre i nedtrekkslisten for dette.
  • Merk: det er administrator hos dere som legger opp de forskjellige anleggsadressene og tilhørende byggherrer. Dersom det er noe som mangler må administrator hos dere kontaktes for å få lagt dette til. Se fremgangsmåte for å legge til nye anleggs/byggeplasser og byggherrer lenger ned
  • Trykk på Sjekk inn for å sjekke inn – Sjekk ut for å sjekke ut (NB: du må være online (på nett) for å kunne registrere inn- og utsjekk. Inn- eller utsjekken sendes automatisk til mannskapslisten i saksbehandlingssystemet deres
  • Trykk på tilbake for å komme til hovedbildet for Inn- og Utsjekk
  • Oversiktsbildet vil vise at du er enten innsjekket eller utsjekket fra aktuelle anleggsplasser
 • Dersom du tidligere har opprettet en anleggsplass/prosjekt kan du velge dette fra oversiktslisten
  • Trykk Sjekk inn eller Sjekk ut, avhengig av hva du skal. Merk: det er ikke mulig å sjekke inn på nye anleggsplasser før du har sjekket ut fra den du sist sjekket inn