Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Bruke årshjul/handlingsplan

 • Se instruksjonsvideoer nederst i bildet

  • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
   • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
  • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk «Årshjul»
  • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende meldinger/varsler).
   • Oppretting av årshjul/handlingsplaner kan kun gjøres av personer med et visst rettighetsnivå. Det er også kun disse samt administrator som kan redigere i årshjul/handlingsplaner, inkl. å stenge hele årshjuler/handlingsplanen, bortsett fra den/de som er satt som ansvarlig for handling som selvsagt kan legge inn den informasjonen som de trengs på sitt/sine aksjonspunkt
  • Klikk i de forskjellige feltene for å legge inn informasjon
   • Felt merket med en rød stjerne MÅ fylles ut
    • «Offentlig» betyr at alle kan se årshjulet/handlingsplanen i tabelloversikten
    • «Privat» betyr at bare den som har opprettet den etter innlogging kan se årshjulet/handlingsplanen i tabelloversikten
   • Tildel oppgaver til de som skal utføre disse innen en definert tidsfrist. Et varsel vil bli sendt disse pr. e-post med informasjon om det hele
    • Når en oppgave skal redigeres av den som får den tildelt, klikker vedkommende på rediger-knappen i dokumentet og fyller ut den informasjonen som trengs. Hvis oppgaven merkes som at den kan lukkes, vil eier av årshulet/handlingsplanen få melding om dette pr. mail. Purringer sendes ut på oppgaver som ikke utføres/dokumenteres innen satt frist.
   • Lagre når du er ferdig