How can we help?
< All Topics
Print

Søke i hurtigrapporter og lage grafer (f.eks. på Avvik eller Nestenulykke)

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet.
 • Søke
  • Etter at du har logget inn kan du søke blant hurtigrapporter
  • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
   • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
  • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Hurtigrapporter» for å åpne opp tre valg.
  • Klikk på «Tabell» for å gå til bildet hvor du kan søke etter rapporter
   • Fremgangsmåten er den samme i alle moduler
   • Fremgangsmåten gjelder også når du skal filtrere ut for å lage grafer/statistikk på utvalgte områder etc.
  • Klikk på «pilen» som peker oppover (til høyre for teksten «Søkefelt») for å få fram søkeområdet
  • I feltene som vises kan du enten skrive inn eller velge blant forhåndsdefinerte verdier
   • Merk: feltet «Status» har som standard kun «Åpent» og «Under behandling» som markerte valg. Dette for å unngå at tabellen viser alle lukkede/stengte saker og dermed kanskje «drukner» det som ikke er ferdig behandlet
  • Du kan velge kun å legge inn søkevalg i ett eller i flere av feltene for å kombinere
   • eks. kan du velge å hente fram alle Avvik innen et gitt tidsintervall og på en bestemt Lokasjon. Da må du gjøre valg i alle feltene for dette
  • Trykk «Søk» for å få fram resultatet. «Nullstill» blanker ut søkefeltene totalt
  • Resultatet vises i tabellen.
   • Dersom du klikker på «Eksporter» vil kun det utvalgte søket bli eksportert
 • Lage grafer
  • Etter at du har logget inn kan du søke blant hurtigrapporter og lage grafer/få fram statistikk
  • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
   • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
  • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Hurtigrapporter» for å åpne opp tre valg.
  • Klikk på «Grafer» for å gå til bildet hvor du kan lage grafer
   • Fremgangsmåten er den samme i alle moduler
  • Du kan bruke søkefunksjonen som beskrevet over til å filtrere ut det du øsnekr grafer på.
  • Hvis du ønsker å se grafer på totalen, altså det som ligger inne i systemet, kan du enkelt bytte mellom å se på de forskjellige pre-definerte grafene
   • Systemet viser stolediagram med antall og kakediagram med prosent
   • Hvis du trykker på menysymbolet til høyre i grafbildet kan du lagre eller skrive ut grafen
  • Du kan bytte mellom å se på antall, trend (utvikling over tid) og registrerte kostnader
   • For å se på en trendlinje klikker du først på menyen for dette
   • Velg deretter hvilken trendlinje du ønsker å få fram
    • eks. type hendelsen eller risikovurdering.
   • Velg om du vil se grafer på alt eller kun deler av innholdet i den aktuelle linjen
   • Hvis aktuelt kan du legge til flere filter i feltene for dette
   • Velg tidsrommet du vil framstille grafisk for å kunne sammenligne registrerte data
   • Klikk på «Søk» og grafen kommer fram