Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Endre innhold i en hurtigrapports nedtrekksmeny

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet. 

  • Etter at du har logget inn kan du styre deler av innholdet som skal vises i app og saksbehandlingssystemet
   • Det er kun systemets administrator som har denne tilgangen
  • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
   • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
  • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «HSEQ Editor»
  • Du kommer nå inn i hovedbildet til editoren som viser oversikten over alle hurtigrapporter og sjekklistene dere har tilgjengelige. Videre vises menyen for styring av automail og brukere.
  • Via handlingsknappene kan du enten se på generell informasjon (Se) om rapportene eller bestemme innhold i nedtrekksmenyer (Felt). Trykk på «Felt» og du kommer inn hvor du kan bestemme hvilke verdier av de som er opprettet som skal være tilgjengelige i de forskjellige nedtrekksmenyer i de forskjellige rapportene.
  • Her inne i feltkontrollen får du en oversikt over alle felt som de forskjellige hurtigrapportene har. Merk; ikke alle rapporter har alle felt/verdier. Klikker du på «Custom» ved siden av et nedtrekksfelt kan du fjerne eller legge til tilgjengelige verdier (hvordan disse opprettes beskrives senere).
  • Klikker du i avkrysningsboksen foran et alternativ bestemmer du i regelen om denne verdien skal vises i det aktuelle feltet eller ikke. Trykk på «Lagre» nederst på siden for å bekrefte eventuell endring.
  • Klikker du på «Feltkontroll» i venstre meny kommer du inn i området hvor du kan se på og styre alle detaljer om de forskjellige feltene. Du kan ikke legge til eller slette felt, men du kan f.eks. opprette nye verdier. Klikk på «Rediger» for å komme inn i redigeringsmodus.
  • Øverst i bildet kan du endre navnet på selve feltet. Du redigerer det ved å klikke deg inn i det og skrive det du måtte ønske å endre til. Du kan også velge å endre type dette skal være, men vær obs på at endringer av type selvsagt vil påvirke hele oppsettet av rapporten, og du kan fort «ødelegge» for deg selv slik at alt må bygges opp på nytt. Du kan ikke slette eller legge til felt.
  • Scroller du litt ned kommer du til valgalternativene som fins i f.eks. et nedtrekksfelt. Du kan legge til nye alternativ ved å klikke på knappen for dette (legges til nederst), eller du kan endre i det eksisterende. I «Rekkefølge» kan du bestemme hvor alternativet skal vises i selve rapporten. Du kan også slette alternativet ved å trykke på «minus-knappen» til høyre for ordet «Alternativ».
  • Nederst vil du kunne bestemme om feltet skal være et søkefelt, om det skal kunne søkes på flere alternativer samtidig, om det skal vises i tabellen og/eller i graf-modulen samt om det skal være et pliktig felt som man må legge inn noe i. De fire første alternativene gjelder kun dersom man har databasetilknytning. Trykk på «Lagre» eller «Avbryt» alt ettersom når du er ferdig. Endringen vises umiddelbart i app og eventuelt database.