Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Opprette og gjennomføre en Sikker Jobb Analyse

Se instruksjonsvideo nederst i bildet.

 • Etter at du har logget inn kan du opprette sjekklister på samme måte som du kan i appen.
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «Sikker-jobb analyse»
 • Hovedbildet for alle SJA som er registrert vises – det er her man kan søke etter og finne utfylte sjekklister).
  • For å søke etter utfylte SJA benyttes samme metode som når man søker etter hurtigrapporter (beskrevet over)
 • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende rapporter).
 • Klikk i de forskjellige feltene i den innledende seksjonen for å legge inn informasjon
  • Du finner både datofelt, felt med ferdig definerte valgalternativer og fritekstfelt i rapportene
  • Beskriv hva som er hovedoppgaven som skal utføres, det er denne du lenger ned i skjemaet må dele opp i deloppgaver for å risikovurdere disse
 • Bruk musen til å flytte skjermbildet slik at du kommer fram til de forskjellige feltene
 • Trykk på «Ny deloppgave» for å opprette en ny deloppgave. Du kan opprette så mange deloppgaver som trengs for å kunne beskrive steg-for-steg hva som må gjøres for å kunne gjennomføre hovedoppgaven
  • Fyll inn den aktuelle informasjonen om deloppgaven
  • Vurder risikoen slik du selv anser den
   • Klikk på spørsmålstegnet ved siden av risikofargene for å få opp en risikomatrise
   • Klikk rett på det korrekte feltet for å velge korrekt risikofarge
   • Dersom risikoen er grønn kreves ikke spesielle handlinger
   • Dersom risikoen er gul eller rød må det defineres hva som skal gjøres for å redusere risikoen
   • Hvis aktuelle tiltak kan gjennomføres og markeres for utført der og da vil du måtte vurdere restrisiko
   • Trykk på Lagre for å lagre deloppgaven og velg deretter om du skal opprette en ny deloppgave eller gå videre til avslutning av SJAen
  • Angi om den totale risikoen er akseptabel
  • Fyll inn feltet for konklusjon
  • Legg ved eventuelle vedlegg
  • Dersom SJAen er ferdig og kan lukkes markerer du for det. Da vil SJAen få status ferdigstilt. Hvis ikke velger nei. Da vil den stå som «Under arbeid» i status.
  • Lagre når du er ferdig