Hvordan kan vi hjelpe
< Alle emner
Skrive ut

Registrere en hurtigrapport

Se instruksjonsvideo nederst i bildet. 

 • Etter at du har logget inn kan du opprette hurtigrapporter på samme måte som du kan i appen.
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – trykk på «Hurtigrapporter» for å åpne opp to valg.
 • Klikk på «Tabell» for å gå til bildet hvor du kan opprette en rapport
 • Hovedbildet for alle hurtigrapporter vises – det er her man kan søke etter og finne eksisterende rapporter (beskrives lenger ned).
 • Klikk på «Opprett rapport» (knapp til høyre i tabelloversikten med alle eksisterende rapporter).
 • Velg aktuell rapporttype
 • Klikk i de forskjellige feltene for å legge inn informasjon
  • Du finner både datofelt, felt med ferdig definerte valgalternativer og fritekstfelt i rapportene
  • Felt merket med en rød stjerne MÅ fylles ut
  • Dersom du ønsker fortløpende oppdateringer på hva som skjer med saken må du også legge inn din epostadresse
 • Dersom du ønsker å legge til en bildefil eller et tilhørende dokument til rapporten gjør du dette i feltet for «Vedlegg». Du kan legge ved så mange vedlegg du ønsker.
 • Når du er ferdig klikker du «Send» og rapporten lagres samtidig som det sendes et automatisk varsel til personen som er valgt som «Mottaker av rapport»
 • Avhengig av rettighetene du har blitt tildelt i systemet vil du enten kunne gå tilbake til tabellvisning eller starte saksbehandling av rapporten direkte (dersom du selv er den som skal gjøre det).