Etter at du har lagt inn den faste, nødvendige informasjonen i appen kan du begynne å registrere inn saker. Alle sakene som opprettes med appen vil bli sendt inn i saksbehandlingssystemet og et varsel om rapporten vil gå til valgt mottaker av rapport (enten en standard eller en spesifikk for enkelt rapport).

 • Trykk på meny-ikonet øverst til venstre (tre streker som ligger under hverandre)
 • Velg «Hurtigrapporter»
 • Velg aktuell rapporttype blant de seks tilgjengelige
 • Trykk i de forskjellige feltene for å legge inn informasjon
  • Du finner både datofelt, felt med ferdig definerte valgalternativer og fritekstfelt i rapportene
 • Bruk fingeren til å flytte skjermbildet slik at du kommer fram til de forskjellige feltene
 • Hvis du ønsker å legge ved geografisk lokasjon kan du trykke på «siktesymbolet» i feltet for GPS
 • Dersom rapporten skal gå til en annen enn den personen som automatisk vises i feltet for mottaker av rapport kan du overstyre dette
 • Trykk på pennen for å signere rapporten
 • Trykk på fotoapparatet for å legge ved bildet (enten fra bildearkiv eller bilder som du tar direkte)
  • Bilder som er lagt ved en rapport kan trykkes på for enten å slette, endre eller tegne på
 • Trykk på Send for å sende rapporten
 • Trykk på Lagre dersom du enda ikke er klar til å sende rapporten, men vil mellomlagre den i appen for så å hente den fram og fullføre/sende senere
  • Trykk på Tilbake for å komme til hovedbildet for Hurtigrapporter igjen etter lagring
  • Trykk på arkivskuffen øverst til høyre for å få tilgang til lagrede og tidligere sendte rapporter
  • Trykk på den aktuelle for å åpne den opp
   • Rapporter med varseltrekant er enda ikke sendt
   • Rapporter med konvoluttsymbolet er allerede sendt
  • Trykk på Rediger for å kunne slette rapporter fra appens arkiv
 • Trykk på fjerne for å slette innholdet du har lagt inn