How can we help?
< All Topics
Print

Opprette og endre mottakere av rapporter

Etter at du har logget inn kan du styre deler av innholdet som skal vises i app og saksbehandlingssystemet.
 • Det er kun systemets administrator som har denne tilgangen
 • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
  • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
 • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «HSEQ Editor»
 • Du kommer nå inn i hovedbildet til editoren som viser oversikten over alle hurtigrapporter og sjekklistene dere har tilgjengelige. Videre vises menyen for styring av automail og brukere
 • Klikk på «Admin»
 • Velg «Styr brukere»
  • NB: Dersom du har forrige versjon av systemet, er ikke Automail (navnet på automatisk mail-varsling) integrert i brukerstyringen. Du må da følge oppskriften som står lenger nede på denne siden.
 • Du kommer nå inn i oversiktsbildet som viser hvilke personer som er lagt inn i systemet. Dersom det ikke er lagt til noen vil tabellen følgelig være tom.
 • Trykk enten for å redigere en eksisterende bruker eller legg til ny (se egen veiledning for dette)
  • Dersom det allerede foreligger registrerte mottaker kan disse redigeres ved å klikke på «Rediger»
  • Man kan også sette dem som inaktive. Da er de ikke lenger mulige å velge som mottaker eller ansvarlig for handling, men de vil fremstå i tabelloversikten ved søk
  • Sletting av epostmottakere kan også gjøres. Merk at dette vil fjerne dem totalt fra systemet.
 • Skriv inn e-posten som det skal sendes varsel til ved opprettelse av nye saker same ved eventuell delegering av ansvar
  • Du kan legge inn flere epostadresser (altså opprette en gruppe) ved å skille disse av med semikolon (;)
 • Skriv inn navnet på mottakeren
  • Her kan du gjerne kalle mottakeren for en gruppe, f.eks. «HMS»
 • Kryss av for hvilken kategori oppføringen skal være i
  • Mottaker av rapport = den som får første varsel («rapporteier»)
  • Ansvarlig = ansvarlig for handling/gjennomføring av tiltak som «rapporteier» definerer i rapportene at skal bli gjort
 • I feltet for «Rekkefølge» kan du påvirke hvor eposten skal stå henne i forhold til andre som er laget
 • Lagre eller Avbryt
 • Oversiktslisten oppdateres og epostmottakeren som er opprettet er synlig neste gang en bruker skal opprette en rapport
 • Hvis bruk av «gammelt Automail-oppsett («gammel» versjon av mail-styringen)
  • Etter at du har logget inn kan du styre deler av innholdet som skal vises i app og saksbehandlingssystemet
   • Det er kun systemets administrator som har denne tilgangen
  • Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår.
   • Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter
  • På venstre side av skjermen vil du se hovedmenyen – klikk på «HSEQ Editor»
  • Du kommer nå inn i hovedbildet til editoren som viser oversikten over alle hurtigrapporter og sjekklistene dere har tilgjengelige. Videre vises menyen for styring av automail og brukere
  • Klikk på «Admin»
  • Velg «Automail»
  • Du kommer nå inn i oversiktsbildet som viser hvilke personer som er lagt inn i systemet som enten mottakere av rapporter (rapporteiere) eller ansvarlige for tiltak. Dersom det ikke er lagt til noen vil tabellen følgelig være tom.
  • Trykk enten for å redigere en eksisterende bruker eller legg til ny
   • Dersom det allerede foreligger registrerte mottaker kan disse redigeres ved å klikke på «Rediger»
   • Man kan også sette dem som inaktive. Da er de ikke lenger mulige å velge som mottaker eller ansvarlig for handling, men de vil fremstå i tabelloversikten ved søk
   • Sletting av epostmottakere kan også gjøres. Merk at dette vil fjerne dem totalt fra systemet.
  • Skriv inn e-posten som det skal sendes varsel til ved opprettelse av nye saker same ved eventuell delegering av ansvar
   • Du kan legge inn flere epostadresser (altså opprette en gruppe) ved å skille disse av med semikolon (;)
  • Skriv inn navnet på mottakeren
   • Her kan du gjerne kalle mottakeren for en gruppe, f.eks. «HMS»
  • Kryss av for hvilken kategori oppføringen skal være i
   • Mottaker av rapport = den som får første varsel («rapporteier»)
   • Ansvarlig = ansvarlig for handling/gjennomføring av tiltak som «rapporteier» definerer i rapportene at skal bli gjort
  • I feltet for «Rekkefølge» kan du påvirke hvor eposten skal stå henne i forhold til andre som er laget
  • Lagre eller Avbryt
  • Oversiktslisten oppdateres og epostmottakeren som er opprettet er synlig neste gang en bruker skal opprette en rapport