How can we help?
< All Topics
Print

Workflow for HSEQ Auto mail

 • 1.
    • Melder oppretter ny sak/hurtigrapport
    • Mottaker av rapport velges
    • Melder trykker «Send»

  2.

    • Saken/rapporten mottas i HSEQ Reports
    • HSEQ Reports registrerer hvem som er valgt som mottaker
    • Mottaker er pr. definisjon rapporteier og mottar mail om saken

  3.

    • Rapporteier (mottaker av rapporten) starter behandling av saken
    • Rapporteier oppretter eventuelle aksjonspunkter og definerer hvem som skal være ansvarlig for tiltak
    • Ansvarlig for tiltak mottar mail om aksjonspunktet
    • Melder mottar mail om at saken har skiftet status fra Åpen til Under behandling

  4.

    • Ansvarlig for tiltak utfører sin oppgave / sørger for at denne blir utført
    • Ansvarlig for tiltak registrerer i saken at sitt/sine aksjonspunkt er å anse som lukket
    • Rapporteier mottar mail om at ett eller flere aksjonspunkt er markert som lukket/ferdige

  5.

    • Rapporteier avslutter saken med å fylle inn aktuell gjenstående informasjon
    • Rapporteier markerer at saken kan lukkes og lagrer
    • Saken/rapporten endrer status til Lukket
    • Melder mottar mail om at saken er ferdigbehandlet1.
     • Melder oppretter ny sak/hurtigrapport
     • Mottaker av rapport velges
     • Melder trykker «Send»

     2.

     • Saken/rapporten mottas i HSEQ Reports
     • HSEQ Reports registrerer hvem som er valgt som mottaker
     • Mottaker er pr. definisjon rapporteier og mottar mail om saken

     3.

     • Rapporteier (mottaker av rapporten) starter behandling av saken
     • Rapporteier oppretter eventuelle aksjonspunkter og definerer hvem som skal være ansvarlig for tiltak
     • Ansvarlig for tiltak mottar mail om aksjonspunktet
     • Melder mottar mail om at saken har skiftet status fra Åpen til Under behandling

     4.

     • Ansvarlig for tiltak utfører sin oppgave / sørger for at denne blir utført
     • Ansvarlig for tiltak registrerer i saken at sitt/sine aksjonspunkt er å anse som lukket
     • Rapporteier mottar mail om at ett eller flere aksjonspunkt er markert som lukket/ferdige

     5.

     • Rapporteier avslutter saken med å fylle inn aktuell gjenstående informasjon
     • Rapporteier markerer at saken kan lukkes og lagrer
     • Saken/rapporten endrer status til Lukket
     • Melder mottar mail om at saken er ferdigbehandlet