Symbolforklaring

HSEQ Reports har en del knapper/ikoner som ligger inne i de forskjellige modulene. Disse brukes til å styre/bruke systemet. Nedenfor har vi listet opp hva de forskjellige knappene betyr og hva de brukes til. Knapp/ikon Navn Betydning Utvid Brukes på hurtigrapporter (avvik, forbedringer etc.) for å se på hvilke aksjonspunktet som er lagt til en […]

Les mer

Logge inn i systemet

Du kan logge deg på saksbehandlingssystemet både fra pc, Mac eller alle håndholdte enheter med internettilgang Skriv inn adressen hseqreports.com i nettleserens adressefelt Systemet fungerer best på de store nettleserne, som Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari fra Apple. Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tildelt Trykk på «Logg inn»

Les mer

Registrere en hurtigrapport

Se instruksjonsvideo nederst i bildet.  Etter at du har logget inn kan du opprette hurtigrapporter på samme måte som du kan i appen. Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du […]

Les mer

Saksbehandle hurtigrapporter

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet.  Etter at du har logget inn kan du saksbehandle hurtigrapporter Merk: dersom du trykker på linken som følger med mailen som sendes ut til deg som mottaker av rapport når en ny sak er opprettet, vil du kunne gå direkte til rapporten uten å følge oppskriften under. Vil dog muligens […]

Les mer

Søke i hurtigrapporter og lage grafer (f.eks. på Avvik eller Nestenulykke)

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet.  Søke Etter at du har logget inn kan du søke blant hurtigrapporter Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun […]

Les mer

Fylle ut en sjekkliste

Se instruksjonsvideo nederst i bildet.  Etter at du har logget inn kan du opprette sjekklister på samme måte som du kan i appen. Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du […]

Les mer

Opprette og gjennomføre en Sikker Jobb Analyse

Se instruksjonsvideo nederst i bildet.  Etter at du har logget inn kan du opprette sjekklister på samme måte som du kan i appen. Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du […]

Les mer

Bruke den elektroniske mannskapslisten

Etter at du har logget inn kan du finne detaljert informasjon om alle ansatte som har sjekket inn og ut fra bygge-/anleggsplasser Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har […]

Les mer

Lese styrende dokumentasjon (prosedyrer etc.) og diverse informasjon

Etter at du har logget inn kan du lese styrende dokumentasjon på samme måte som du kan i appen. Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil […]

Les mer

Opprette styrende dokumentasjon (prosedyrer etc.) i Dokumentsenter

Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter På venstre side av […]

Les mer

Opprette meldinger/varsler i Infosenter

Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter På venstre side av […]

Les mer

Bruke årshjul/handlingsplan

Se instruksjonsvideoer nederst i bildet Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle […]

Les mer

Gjennomføre Generelle Riskoanalyser

Det første bildet du vil se et «Status Quo». Dette viser status for bedriften hva essensielle deler av HMS- og KS rapporteringen angår. Dette avhenger av rettighetene dine til systemet. Dersom du har «mindre» rettigheter vil du kun se knapp for registrering av ny rapport eller kun tabelloversikten med alle rapporter På venstre side av […]

Les mer